[design/2015/mobile_logo_header.png?123]

Prohlášení a podmínky

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.csv-byty.cz (dále jen Stránky) odpovídá Trigema a.s. jako provozovatel těchto internetových stránek.

Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující:

  • Provozovatelem Stránek www.csv-byty.cz je Trigema a.s. (dále jen Provozovatel).
  • Tyto podmínky pro uživatele (dále jen Podmínky) Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem a podmínkami Stránek.
  • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
  • Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
  • Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy. Vizualizace, grafické zobrazení a obsahové popisy netvoří přesnou předlohu realizace stavby projektu nebo bytů a představují pouze orientační zobrazení, které může v budoucnu podléhat změnám. Závazným podkladem realizace je považována výhradně smluvní dokumentace.
  • Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 25. září 2017. Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Web je plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci říjen 2015). Web byl testován pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost webu je nutná zapnutá podpora JavaScriptu.
  • Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje návštěvník souhlas, aby společnost Trigema a.s. zpracovávala za účelem marketingového využití jeho osobní údaje: e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a je si vědom toho, že jej může kdykoliv odvolat.

Trigema a.s.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
IČ: 61466123
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12794

Kontaktní osoba
Michal Netolický
Tel.: +420 227 355 229
E-mail: netolicky@trigema.cz